Betalingsvoorwaarden/ Algemene voorwaarden

49070

Na een schriftelijke of telefonische reservering ontvang je via de mail een factuur met de bankgegevens.

In deze factuur staat het totaal bedrag van je verblijf.
50% dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Na ontvangst van deze aanbetaling is de reservering definitief.
Vervolgens ontvang je de definitieve reserverings bevestiging.

Zes weken voor de aankomst datum ontvang je de factuur met het restant bedrag.
Deze dient binnen twee weken te worden voldaan.

Een reservering 4 weken voor de aankomsttijd dient direct te worden voldaan na ontvangst van de factuur.
Na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief
Na ontvangst van het totaalbedrag ontvang je de definitieve reservering-bevestiging.

Let op!!!!!!!
Slecht weer is geen reden voor annuleren!!!!!!!

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorranch Westerwald, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Wij als Motorranch dragen geen enkele verantwoording voor lichamelijk letsel, materiaal schade of gevolg schade van welke aard dan ook.
Het verblijf in de Motorranch is volledig voor eigen risico.
In geval van diefstal, vernieling of het toebrengen van lichamelijk letsel wordt bij de politie aangifte gedaan.

Voor een eventuele annuleringsverzekering dient men zelf zorg te dragen.

Het bezit of gebruik van verdovende middelen is uiteraard niet toegestaan.

Motorranch Westerwald is een rookvrij motorhotel.

Let op!!!!!!

Voor de meesten onder ons is het vanzelfsprekend maar voor een enkeling niet, dus daarom meld ik het voor de duidelijkheid in deze “huisregels” zodat er geen misverstanden ontstaan…………
Het meebrengen en nuttigen van eigen drank is in en om de Ranch niet toegestaan
Wordt dit ontdekt dan betekend dat helaas koffers pakken en een ander onderkomen zoeken.