Betalingsvoorwaarden/ Algemene voorwaarden

49070

Reserveren en betalen.

Na een schriftelijke of telefonische reservering ontvang je via de mail een factuur.
Hierin staat het totale bedrag van je verblijf.
30% hiervan dient binnen twee weken te worden voldaan, dit zijn de reservering / administratie kosten. Deze kosten worden bij annulering NIET vergoed. Na ontvangst van dit bedrag is de reservering definitief. Dit wordt per mail bevestigd.
De tweede factuur, 70 % van het totaal bedrag, krijg je acht weken voor de aankomst datum via de mail en ook deze dient binnen twee weken voldaan te worden.
Na ontvangst van de betaling is annuleren niet meer mogelijk. Hiervoor moet dan de annuleringsverzekering aangesproken worden.

Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer.

Een reservering gemaakt binnen zes weken voor aankomst dient direct compleet te worden voldaan na ontvangst van de factuur.
Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief en dit wordt per mail bevestigd.
Na ontvangst van de betaling is het NIET meer mogelijk om te annuleren. Hiervoor moet dan de annuleringsverzekering aangesproken worden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reserveringen die na 1 Juni 2020 zijn gemaakt.
De voorwaarden voor reserveringen van voor Juni blijven uiteraard onveranderd.

LET OP LET OP LET OP LET OP!!!!!!

Voor een annuleringsverzekering dient men zelf zorg te dragen.
Uiteraard versturen wij wel een factuur als je die nodig hebt voor je verzekering.

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorranch Westerwald, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Wij als Motorranch dragen geen enkele verantwoording voor lichamelijk letsel, materiaal schade of gevolg schade van welke aard dan ook. Het verblijf in de Motorranch is volledig voor eigen risico. In geval van diefstal, vernieling of het toebrengen van lichamelijk letsel wordt bij de politie aangifte gedaan.

Als laatste nog enkele huisregels:

  • Het bezit of gebruik van verdovende middelen is uiteraard niet toegestaan.
  • Motorranch Westerwald is een rookvrij motorhotel.
  • Het meebrengen en nuttigen van eigen drank is in en om de Motorranch niet toegestaan.

Voor de meesten onder ons is dit allemaal vanzelfsprekend, maar voor een enkeling niet. Voor de duidelijkheid: misdraag je je, dan betekent dit helaas koffers pakken en een ander onderkomen zoeken.