Betalingsvoorwaarden/ Algemene voorwaarden

49070

Reservering

Na een schriftelijke of telefonische reservering ontvang je via email een factuur. In deze factuur staat het totaalbedrag van je verblijf. 50% dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan om de reservering te bevestigen. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer, zodat we weten wie er betaald heeft. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief en bevestigen wij deze per email.

Zes weken voor de aankomstdatum ontvang je een factuur met het restant bedrag. Deze dient binnen twee weken te worden voldaan.

Een reservering binnen vier weken voor de aankomst dient direct te worden voldaan na ontvangst van de factuur. Na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief, en ontvang je de definitieve reservering-bevestiging.

Voor een eventuele annuleringsverzekering dient men zelf zorg te dragen.

Slecht weer is geen reden voor annuleren

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorranch Westerwald, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Wij als Motorranch dragen geen enkele verantwoording voor lichamelijk letsel, materiaal schade of gevolg schade van welke aard dan ook. Het verblijf in de Motorranch is volledig voor eigen risico. In geval van diefstal, vernieling of het toebrengen van lichamelijk letsel wordt bij de politie aangifte gedaan.

Als laatste nog enkele huisregels:

  • Het bezit of gebruik van verdovende middelen is uiteraard niet toegestaan.
  • Motorranch Westerwald is een rookvrij motorhotel.
  • Het meebrengen en nuttigen van eigen drank is in en om de Motorranch niet toegestaan.

Voor de meesten onder ons is dit allemaal vanzelfsprekend, maar voor een enkeling niet. Voor de duidelijkheid: misdraag je je, dan betekent dit helaas koffers pakken en een ander onderkomen zoeken.